Calendar

Mar
1
pt
Marzec 2019 w Rybniku
Mar 1@07:00 – Mar 31@23:45

MARZEC W RYBNIKU

1.03 PIĄTEK

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Afrykań-ski Wieczór Sztuk (w programie: „Mu-zyka z Sahary” – koncert Mustafy El Boudani, wystawa malarstwa „Kwikorera” i prezentacja multimedialna o Rwandzie Janiny Hernik oraz wystawa fotoobrazów „Sen o Saharze” Doro-ty Chojnowskiej i Selima Saffarini).

2.03 SOBOTA

11.00 Halo! Rybnik: Social Language Me-eting – spotkanie dla osób zainteresowa-nych niezobowiązującymi rozmowami w ob-cych językach.

18.55 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Córka pułku” – transmisja opery Gaetano Donizettiego z Me-tropolitan Opera w Nowym Jorku.

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Retro po-tańcówka –zabawa taneczna w stylu lat 50. i 60.

3.03 NIEDZIELA

11.00 Halo! Rybnik: Warsztaty malowania na jedwabiu (prowadzenie: Maria Bud-ny-Malczewska i Mirosława Rodacka).

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Idź, pobiegaj…” –premiera autorskiego spektaklu Teatru Ta-ra-Bum.

18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Hajs Hajs Bejbe” –premierowy program kabaretu Ka-łasznikof.

4.03 PONIEDZIAŁEK

Od 9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 17. Festi-wal Piosenki Europejskiej – przesłu-chania konkursowe.

5.03 WTOREK

od 9.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 17. Festi-wal Piosenki Europejskiej –przesłu-chania konkursowe.

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Ostatki w teatrze– operetka „Zemsta Nietoperza” w wykonaniu Teatru Muzycznego Castello.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane – spotkanie z Blanką Czekal-ską pt. „Izrael i Palestyna – kraje nieoczywi-stych granic”.

6.03 ŚRODA

18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Otwarcie wystawy ma-larstwa Samvela Paremuzyana.

18.00 Muzeum: Muzyka na ratuszu –Flautia-no Duo: flecistka Katarzyna Pudełko i pianist-ka Joanna Kubas-Balevych.

7.03 CZWARTEK

17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: „Być ko-bietą…” –spotkanie dla pań z udziałem die-tetyczki, wizażystki, stylistki fryzur i brafitterki.

18.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: Mały Książę – spektakl malowany piaskiem w wykonaniu Te-tiany Galitsyny.

19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Górnośląskie Axis Mundi – otwarcie wystawy malar-stwa Jarosława Kassnera.

8.03 PIĄTEK

17.30 i 20.15 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Tydzień, nie dłużej” – spektakl komediowy w wykonaniu Teatru Kwadrat (wystąpią m.in. Anna Cieślak i Andrzej Nejman).

19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Ach!” – kon-cert Katarzyny Groniec z zespołem.

09.03 SOBOTA
od 8.00 Deptak: Jarmark staroci i ręko-dzieła.
Od 9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Wiosenne warsztaty ceramiczne (prowadze-nie Barbara Budka).
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Między nami fotografami – warsztaty na te-mat fotografii wielkoformatowej.
10.00 Halo! Rybnik: Spotkanie numizmatyków.
11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Od deski do deski – rodzinne warsz-taty literacko-plastyczne dla dzieci w wie-ku 2-4 lat.
13.00 Halo! Rybnik: „Kobiety kobietom” (w programie: spotkanie z Katarzyną Siw-czyk, autorką książki „Kobiety ze Śląska”, prezentacja stowarzyszenia Śląskie Perły i Fundacji Re:Akcja).
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Natural-nie baby dla bab (w programie: warsz-taty, targowisko natury, babska kawiarenka, a o godz. 19.00 spotkanie z Katarzyną Mil-ler – psycholożką, felietonistką, poetką i pi-sarką; po nim koncert zespołu Zawiało).
18.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-miu: koncert Jacka Silskiego, so-listy Królewskiej Orkiestry Symfonicznej.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Stare Dobre Małżeństwo – koncert.
10.03 NIEDZIELA
9.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: 46. Vinyl Swap – giełda płyt winylowych, kompaktowych, nut, książek o tematyce muzycznej oraz sprzętu muzycznego.
15.00 Halo! Rybnik: Kajakiem przez życie– Agata Staszewska-Madzia i Marcin Ma-dzia opowiedzą o swoich wyprawach kaja-kiem na Alaskę, szlakiem górskich rzek Alp i Pirenejów, a wieczór zakończy koncert ze-społu MuzyKajaka.
16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa Niedziela – „O małej Syrence w niejednej piosence” w wykonaniu Teatru Moich Ma-rzeń z Chorzowa.
18.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Straus-sowska gala z okazji Dnia Ko-biet (wystąpią: Naira Ayvazyan – sopran, Kamil Roch Karolczuk – tenor i Kameralny Zespół Straussowski).
19.00 Powstańcza (Rynek 1) – „Odskocznie, czyli kabaret na żądanie” – Alek-sandra Stryj i Konrad Wójcik z zespołem.
11.03 PONIEDZIAŁEK
9.00 D om K u l t u r y w C hwa ł ow i c ac h : „ O d przedszkolaka do Ślązaka” – po-wiatowy przegląd twórczości regionalnej.
12.03 WTOREK
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: 17. Festi-wal Piosenki Europejskiej – kon-cert finałowy i występ zespołu Kawa z mle-kiem.
17.00 Halo! Rybnik: wernisaż polsko-tajskiej wy-stawy malarstwa Anety Gajos oraz artystów z Tajlandii – Tawee Kesa-Ngam i Nangs Ar-tyard.
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane – spotkanie z Piotrem Pu-kiem pt. „Podróż na Spitsbergen”.
13.03 ŚRODA
10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Trzecie rybnickie spotkania teatralne seniorów.
17.00 Muzeum: „Zapomniany śląski Ste-phenson” – wernisaż wystawy poświę-conej Józefowi Bożkowi, wynalazcy i kon-struktorowi, pochodzącemu ze Śląska Cie-szyńskiego.
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-na: „A każdy wiersz ten miałem w dłoni…” –wykład dra Jacka Kurka o polskiej sztuce przełomu XIX i XX w.
18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Wieczo-rynka teatralna (w programie: czyta-nie bajek przez młodych aktorów i zaproszo-nych gości oraz warsztaty plastyczne).
14.03 CZWARTEK
10.30 Biblioteka na Paruszowcu-Piaskach: Spo-tkania z książeczką – zajęcia dla ma-luszków.
17.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Spotkanie z dziennikarką Ju-styną Kopińską, autorką reportaży „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”, „Polska odwraca oczy”, „Z nienawiści do ko-biet”.
15.03 PIĄTEK
16.00 Halo! Rybnik: WIA-25 „Wiersze od podszewki” – spotkanie poetyckie Wol-nej Inicjatywy Artystycznej „Wytrych”.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dzień św. Pa-tryka – wystąpią: Carrantuohill, zespół ta-neczny Salake oraz goście: Lynn Hilary i Bob Bales.
16.03 SOBOTA
od 8.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Na dwie i cztery nogi” – drugi ogólno-polski festiwal tańca solistów i duetów.
11.00 Halo! Rybnik: Social Language Me-eting – spotkanie dla osób zainteresowa-nych niezobowiązującymi rozmowami w ob-cych językach.
14.00 Halo! Rybnik: Działam w sieciach społecznościowych – dwudniowe warsztaty poświęcone umiejętności budo-wania stosunków społecznych w internecie (zapisy: 507 039 710).
16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-miu: Filcowana pisanka i wielkanocne pier-niczki – warsztaty artystyczne dla młodzie-ży i dorosłych.
17.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Nerwica na-tręctw” –spektakl komediowy w reży-serii i z udziałem Artura Barcisia (wystąpią też m.in. Jowita Budnik, Katarzyna Ankudo-wicz, Rafał Królikowski i Zdzisław Wardejn).
17.03 NIEDZIELA
15.00 Halo! Rybnik: Przewodnik znowu czeka… – szlakiem rybnickich tajemnic poprowadzi Jacek Kamiński.
16.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-miu: „Bajki w piosence” – minikon-cert z zabawami dla dzieci.
16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Wielka podróż Pompiliusa” – spektakl dla dzieci z mu-zyką na żywo w wykonaniu Teatru Lalek Marka Żyły.
18.03 PONIEDZIAŁEK
17.00 Halo! Rybnik: Rybnik – urbanistyka XX wieku –„Szalone wizje H. Grossa” spotkanie prowadzone przez Jacka Kamiń-skiego.
19.00 Bazylika: Rybnicki Wieczór Chwa-ły – spotkanie modlitewne z muzyką na żywo.
19.03 WTOREK
16.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: 5. Rybnickie Forum Kultury – spotka-nie rybnickich twórców kultury, animatorów, artystów i osób zainteresowanych działania-mi kulturotwórczymi.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Julii Pietruchy.
19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane – spotkanie z Pushkraj Tambdey pt. „Moje Indie”.
20.03 ŚRODA
od 9.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewia-domiu: 16. Przegląd Teatrów Dzie-cięcych „Scenka”.
19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Jazz w teatrze– Irek Głyk i Paweł Tomaszewski.

 

21.03 CZWARTEK

9.00, 10.30 i 12.00 Dom Kultury w Boguszowi-cach: Teatralne wagary – spektakl „W poszukiwaniu królewny” teatru Supełek.

16.30 Halo! Rybnik: Ślōnski sztwortek – „Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Zie-mia rybnicka” – o książce i tragedii górno-śląskiej opowiedzą dr Mateusz Sobeczko i Marek Wystyrk.17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Koło Gospo-dyń Miejskich – warsztaty kuchni wegańskiej prowadzone przez Lesławę Grabowską.

22.03 PIĄTEK

9.00, 10.30 i 12.00 Dom Kultury w Boguszowi-cach: Teatralne wagary – spektakl „Stacja Niepodległość” Teatru Kwestia Gu-stu.

9.00 i 10 30 Industrialne Centrum Kultury w Niewia-domiu: „Pchła Szachrajka” – spektakl w wykonaniu Teatru Żelaznego z Katowic i ogłoszenie wyników 16. Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Scenka”.

od 10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: XX Fe-stiwal Muzyki Instrumentalnej (przesłuchania konkursowe).

18.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Scena dorosłego widza – „# Tango 1918” – thriller Teatru Miejskiego w Lesznie.

23.03 SOBOTA

od 10.00 Dom Kultury w Chwałowicach: XX Fe-stiwal Muzyki Instrumentalnej(przesłuchania konkursowe).

11.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Czytanie na dywanie – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne dla malusz-ków.

od 15.00 Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Nie-wiadomiu: Festiwal kultur świa-ta – Dzień żydowski (w programie m.in.: warsztaty kaligrafii hebrajskiej i tańca żydowskiego, spotkanie z potomkiem rabi-nów, koncert muzyki żydowskiej, prezenta-cja judaików z kolekcji Małgorzaty Płoszaj, inscenizacja Teatru SAFO).

16.00 i 19.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Żywot Mariana” – program kabaretu Neo-Nów-ka.

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Silnik poezji – wieczór z poezją, prozą i piosen-ką, w programie m.in. „Najazd na żółte” per-formance Mariana Bednarka.

24.03 NIEDZIELA

16.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Mali tro-piciele wielkich przygód – cykl warsztatów dla najmłodszych.18.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Koncert 10 te-norów z Polski i Ukrainy.

26.03 WTOREK

16.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Kawia-renka seniora.

19.00 Klubokawiarnia Żółty Młynek: Podróże w nieznane – spotkanie z Lucyną Dziu-bą i Łukaszem Jeszką pt. „Camino de San-tiago de Compostela – droga dla każdego”.

27.03 ŚRODA

9.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Przegląd małych form teatralnych.

18.00 Halo! Rybnik: „NIE” – wernisaż wystawy zdjęć Adriana Wykroty w ramach 16. Ryb-nickiego Festiwalu Fotografii.

19.00 Industrialne Centrum Kultury w Niewiado-miu: „Ignacy wieczorową porą” – koncert Karoliny Bugli i Adama Janulka.

28.03 CZWARTEK

17.00 Dom Kultury w Niedobczycach: Lekcje o…– tradycje wielkanocne i warsztaty tworze-nia palm wielkanocnych. 20.30 Teatr Ziemi Rybnickiej: 15-lecie Kaba-retu Skeczów Męczących.

29.03 PIĄTEK

Od 10.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: JachtFilm– festiwal filmów żeglarskich (w programie m.in. pokazy filmowe dla szkół, otwarte pokazy filmowe, gala wręczenia ślą-skich nagród żeglarskich).

19.00 Klub Energetyka: 16. Rybnicki Festi-wal Fotografii (otwarcie festiwalu i to-warzyszących mu wystaw oraz spotkanie z Tomaszem Gudzowatym).

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: Spotka-nie z winylem – rozmowy o muzyce przy muzyce.19.00 Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Fajnych Filmów.

19.00 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: Noc z Andersenem –„Witamy w na-szej baśni”.

21.00 Klub Imperium (ul. Raciborska 9a): występ promujący debiutancki album rapera Guzi-ora.

30.03 SOBOTA

od 12.00 Klub Energetyka: 16. Rybnicki Fe-stiwal Fotografii (w programie warsz-taty i spotkania m.in. z Agatą Grzybowską, Przemkiem Dzienisem i Adamem Nurkiewi-czem).

od 13.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: JachtFilm – festiwal filmów żeglarskich (w pro-gramie m.in. pokazy filmów amatorskich i spo-tkanie z żeglarzem Szymonem Kuczyńskim).

16.00 Dom Kultury w Chwałowicach: XX Fe-stiwal Muzyki Instrumentalnej –koncert laureatów.

31.03 NIEDZIELA

Od 12.00 Klub Energetyka: 16. Rybnicki Fe-stiwal Fotografii (w programie: warsz-taty i spotkania m.in. z Kingą Wójcik, Marci-nem Dobasem i nestorem fotografii Tade-uszem Rolke).

16.00 Dom Kultury w Chwałowicach: „Mały wiatr” – spektakl dla dzieci w wykonaniu niemieckiego teatru Theater des Lachens.

16.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: „Calineczka” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”.

19.00 Dom Kultury w Boguszowicach: „Jeste-śmy dorośli… Prawie” – premierowy spektakl w wykonaniu teatru Supeł.

CYKLICZNIE:

Poniedziałki 13.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Kino Senio-ra –seanse filmowe dla osób starszych: „Młodość Astrid” (25.02), „Dotknij nieba” (4.03), „Jak pies z kotem” (11.03), „Bohe-mian Rhapsody” (18.03), „Kręcisz mnie” (25.03).19.00 Teatr Ziemi Rybnickiej: Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” –„Kafar-naum”(25.02), „Mój piękny syn” (4.03), „Ogród rodzinny. Przyjaciel” (11.03), „Fawo-ryta” (18.03), „Wszyscy wiedzą” (25.03).Czwartki20.00 Celtic Pub: Jam Session – noc z muzyką na żywo

 

Źródło: Gazeta Rybnicka

Komentowanie zamknięte.