Budowa Drogi Racibórz Pszczyna właśnie ruszyła!

Budowa Drogi Racibórz Pszczyna właśnie ruszyła! Wykonawca realizujący budowę drogi „Racibórz – Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik rozpoczął prace związane z tą historyczną inwestycją.

 

drogga raciborz pszczyna

Budowa Drogi Racibórz Pszczyna właśnie ruszyła!

28 kwietnia Miasto przekazało plac budowy, a firma niezwłocznie przystąpiła do działań.

Budowę rybnickiego odcinka drogi „Racibórz – Pszczyna” realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia. Stosowna umowa podpisana została 25 kwietnia w rybnickim magistracie.

Firma zrealizuje dwa zadania – „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV)
w Rybniku i Żorach” oraz „Budowę Drogi Śródmiejskiej na odcinku od Węzła Śródmiejskiego do skrzyżowania z ulicą Obwiednia Południowa w Rybniku”.

Zgodnie z zapowiedziami wykonawca rozpoczyna od prac przygotowawczych, związanych przede wszystkim z inwentaryzacją terenu, wyznaczeniem osnowy geodezyjnej, budową dróg serwisowych, placów składowych, przygotowaniem projektów ruchu tymczasowego. Harmonogram robót przewiduje wykonanie najpierw prac polegających na wzmocnieniu podłoży, fundamentowaniu, stabilizacji gruntów – efekt prac w części nadziemnej widoczne będą dopiero po kilku miesiącach.

Co ważne, prace będą wykonywane równolegle, a nie szeregowo, to znaczy w jednym czasie na wielu odcinkach. Inwestycja zakończona zostanie do 31 lipca 2019 r. Wartość umowy to 352 567 213,94 zł.

Źródło UM Rybnik