Budżet obywatelski Rybnika 2015. Ile dla dzielnic?

Siłownie pod chmurką, boiska, skwery, albo cokolwiek o czym marzą mieszkańcy dzielnic Rybnika. Już po raz drugi rybniczanie będą mogli zdecydować o realizacji części budżetu miasta na pomysły i projekty obywatelskie. Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego Rybnika w 2015 roku miasto przeznaczy w sumie 2 mln zł, z podziałem na poszczególne dzielnice. Kwoty dla danej dzielnicy, wzorem lat ubiegłych uzależnione są od liczby mieszkańców.

Budżet obywatelski Rybnika 2015. Dzielnice ile dostaną kasy?

Budżet obywatelski Rybnika 2015. Dzielnice ile dostaną kasy?

Do dyspozycji mieszkańców dzielnic Rybnika będą konkretne kwoty, uzależnione od liczby mieszkańców danej dzielnicy:

 • grupa 1 (Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Ochojec, Radziejów, Stodoły, Wielopole) – po 40 000 zł,
 • grupa 2 (Gotartowice, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów, Zebrzydowice) – po 70 000 zł,
 • grupa 3 (Boguszowice Stare, Chwałowice, Rybnik-Północ, Smolna, Śródmieście) – po 90 000 zł,
 • grupa 4 (Boguszowice-Osiedle, Niedobczyce) – po 140 000 zł,
 • grupa 5 (Maroko-Nowiny) – 210 000 zł.

Harmonogram prac nad częścią budżetu Miasta w formie budżetu obywatelskiego Rybnika na 2015 rok:

 • do 31 marca  – przyjęcie przez Prezydenta Miasta kwot budżetu obywatelskiego dla poszczególnych dzielnic
 • od 1 maja do 30 czerwca – składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu
 • od 1 lipca do 15 sierpnia  – weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne
 • od 15 sierpnia do 10 września – ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez Zespół Opiniujący
 • od 10 września do 10 października  –  głosowanie nad propozycjami w poszczególnych dzielnicach
 • do 20 października – wpisanie wybranych przedsięwzięć do projektu budżetu miasta

Zgłaszane projekty w ramach budżetu obywatelskiego Rybnika 2015 muszą spełniać następujące warunki:

 

 • możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
 • zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • wpisujące się w dziedziny określone Zarządzeniem Nr 188/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zasad i procedury realizacji części budżetu Miasta Rybnika w formie budżetu obywatelskiego ze zmianami,
 • wynikające z zadań i leżące w kompetencjach gminy,
 • dotyczące terenów i obiektów należących do miasta,
 • wartość projektu nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danej dzielnicy,
 • na całkowitą wartość projektu składają się wszystkie koszty, np. łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem i in.

Budżet obywatelski Rybnika 2015. Tryb zgłaszania projektów:

 • Tryb zgłaszania projektów jest monitorowany i koordynowany przez Zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego.
 • Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:

    – grupa co najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy,
– organizacja pozarządowa działająca na terenie danej dzielnicy.

 • Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dostępny jest na stronie internetowej www.rybnik.eu, w Wydziale Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej oraz w Wydziale Organizacyjnym.
 • Wypełnione formularze projektów składane są w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie określonym w harmonogramie konsultacji.

Treść regulamin budżetu obywatelskiego Rybnika – tutaj

Treść zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika – tutaj

Źródło: UM Rybnik