Maturzystka z VLO w Rybniku laureatką konkursu IPN

Maturzystka z VLO w Rybniku laureatką konkursu IPN! Instytut Pamięci Narodowej zorganizował II edycję konkursu „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów”, który był skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

49-42484

Maturzystka z VLO w Rybniku laureatką konkursu IPN

Zadaniem uczestników było napisanie tekstu prozatorskiego ukazującego losy jednostki w systemie totalitarnym. Decyzją Komisji Konkursowej tytuł laureata uzyskało 16 osób, w tym tegoroczna maturzystka z V LO w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku, KRYSTYNA POREMBSKA (op. Barbara Padula). Nagrodą jest udział w historycznym konwersatorium objazdowym do miejsc związanych ze zbrodniami totalitaryzmu na terenie Republiki Federalnej Niemiec, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku.