Niewiadom i Niedobczyce: Dzielnicowa papeteria

Zachęceni sukcesem pierwszej edycji przedsięwzięcia ukierunkowanego na popularyzację tradycyjnych form komunikacji, pragniemy kontynuować działania związane z kompetencjami językowymi i komunikacyjnymi dzieci i młodzieży. W tej edycji przygotowaliśmy dla mieszkańców Niedobczyc i Niewiadomia 1000 egzemplarzy wyjątkowej papeterii oraz tyle samo znaczków w obrocie krajowym i zagranicznym – informuje Mirosław Górka z Grupy Nieformalnej T:RAF.

 

Od 1 czerwca 2016 roku naszymi działaniami, objęliśmy zarówno uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół średnich o zróżnicowanym profilu. Ponadto projekt ma na celu uwrażliwienie nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach oświatowych na kwestie dotyczące deficytów komunikacyjnych młodzieży – informuje Mirosław Górka.

Dzięki jego realizacji bardziej efektywna ma stać się edukacja prowadzona w zakresie przygotowania do funkcjonowania w realiach współczesnego społeczeństwa.

Dotychczas do akcji przyłączyły się: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Niewiadomiu; Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Niewiadomiu; Placówka Wsparcia Dziennego w Niewiadomiu; Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu; Szkoła Podstawowa nr 22 w Niedobczycach; Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Niedobczycach; Ministranci Niedobczyce (Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa); Dom Kultury w Niedobczycach; Mażoretki Astra w Niedobczycach; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku – filia nr 13 w Niedobczycach; Przedszkole nr 23 w Niedobczycach.  9

 

Pierwsze zdjęcia pochodzą ze SP 22 w Niedobczycach, w której to dzieci pisały listy na lekcjach języka polskiego i j. angielskiego (m.in. do Królowej Elżbiety).

W pierwszej edycji, dzięki ogromnego zaangażowaniu i wszechstronnej pomocy ze strony środowiska lokalnego, udało się w pełni zrealizować zakładane cele – dzieci i młodzież biorące udział w działaniach uświadomiły sobie korzyści płynące z komunikowania się za pośrednictwem listów i kartek pocztowych. Ponadto miały okazję zobaczyć dzielnice, w których na co dzień mieszkają w innym świetle – przez pryzmat kart pocztowych prezentujących najpiękniejsze i najbardziej charakterystyczne obiekty i miejsca zlokalizowane w Niedobczycach i Niewiadomiu.

Dodatkową korzyścią okazało się także nawiązanie kontaktów z powszechnie znanymi postaciami  ze świata polityki, kultury i sztuki. Dzięki akcji wysyłania kart pocztowych Niewiadom i Niedobczyce stały się znane poza lokalnym środowiskiem, a do autorów pocztówek napłynęło zwrotnie wiele ciepłych słów i pozdrowień, co wzmocniło trwałość efektów przedsięwzięcia w zakresie kształtowania postaw i wzorów kulturowych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie.