Projekty obywatelskie Rybnika wybrane

Dzielnice Rybnika wybrały projekty obywatelskie. W Rybniku, we wszystkich dzielnicach zagłosowano już nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego Rybnika na 2014 rok.

Rybnik. Projekty obywatelskie wybrały dzielnice

Rybnik. Projekty obywatelskie wybrały dzielnice

Zobacz, które projekty obywatelskie w Rybniku otrzymały największą liczbę głosów i ze względu na przyznaną danej dzielnicy kwotę mogą zostać zrealizowane w 2014 roku:

 • Boguszowice Osiedle:
  1. Modernizacja placów zabaw (Projekt dotyczy doposażenia kilku przyblokowych placów zabaw w nowe sprzęty takie jak huśtawki, zjeżdżalnie lub małe zestawy zabawowe. Wskazane lokalizacje to: 1. plac – pomiędzy ulicami Astronautów i Śniadeckiego; 2. plac pomiędzy Śniadeckiego i Drobnego; 3. plac pomiędzy ulicami Rostka i Kuboszka)
 • Boguszowice Stare:
  1. Zagospodarowanie działki nieużytkowej nr 1590/13 o pow. 2370m 2 (Projekt dotyczy wykorzystania nieużywanej działki pod budowę nowoczesnego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni dla dorosłych. Teren ten znajduje się przy ulicy Armii Ludowej 37)
 • Chwałęcice:
  1.Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego na terenie obiektu Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku
 • Chwałowice:
  1. Plac zabaw dla dzieci i młodzieży (Projekt dotyczy: zamontowania zestawu do siatkówki plażowej wraz z kompletem nowej siatki oraz doposażenia o nowy drążek do ćwiczeń siłowych (teren przy ul. Kupieckiej 14A); zamontowania urządzeń siłowych ( przy ul. Zwycięstwa 14); doposażenia istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13; doposażenia ogrodu Przedszkola nr 14)
  2.Kreatywny plac zabaw (Zagospodarowanie powierzchni na placu szkolnym Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. 1 Maja 51). Głównym działaniem byłoby położenie na powierzchni kostki ze specjalnych, antypoślizgowych, kolorowych, materiałów na stałe układanych w formie wzorów gier. Dodatkowo przewiduje się wbudowanie na stałe stołów i siedzisk, które wykorzystane będą do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu)
 • Golejów:
  1.Siłownia „pod chmurką” (Projekt dotyczy zabudowania siłowni zewnętrznej na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Golejowie. Projekt obejmuje zakup urządzeń, montaż oraz zainstalowanie tablicy z regulaminem)
 • Gotartowice:
  1.Modernizacja dachu (Projekt dotyczy  budynku przy ul. Szybowcowej 1 i polegać będzie na zmianie pokrycia dachowego z uszkodzonej onduliny na pokrycie dachu papą termozgrzewalną)
 • Grabownia:
  1.Budowa parkingu (Projekt obejmuje wykonanie parkingu koło boiska sportowego przy ul. Skowronków. Celem jest pozyskanie miejsc parkingowych dla korzystających z boiska oraz całego kompleksu rekreacyjno-sportowego)
 • Kamień:
  1.Ścieżka po zdrowie (Przedmiotem projektu jest uzupełnienie istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Szewczyka 6) o 12 stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych)
 • Kłokocin:
  1.Nagłośnienie, oświetlenie i naprawa podłogi ośrodka spotkań kulturalnych w naszej dzielnicy (W ramach projektu przewiduje się zakup zestawu nagłośnieniowego, zakup zestawu oświetleniowego oraz naprawę podłogi OSP Kłokocin przy ul. Włościańskiej)
 • Ligota-Ligocka Kuźnia:
  1. Zakup segmentowej estrady mobilnej i ramy nośnej (Celem projektu jest zakup segmentowego zestawu profesjonalnych podestów scenicznych wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi oraz bramką nośną do montażu oświetlenia i nagłośnienia. Sprzęt wykorzystywany będzie na wszelkich imprezach (festyny, koncerty, imprezy środowiskowe), a przechowywany przez Klub Kultury „Harcówka”)
 • Maroko-Nowiny:
  1. Siłownia na wolnym powietrzu (Przedmiotem projektu jest teren przy ulicy Góreckiego. Zakłada się zamontowanie 6-7 urządzeń dla dorosłych, wydzielenie kącika dla dzieci (2-3 zabawki, huśtawka), ustawienie 4-5 ławek i koszy na śmieci. Projekt dotyczy przygotowania terenu, zakupu i montażu urządzeń)
 • Meksyk:
  1.Siłownia w parku Kozie Góry oraz Street Workout (Projekt dotyczy wymiany przestarzałego sprzętu do ćwiczeń w Parku Kozie Góry. Przewiduje się zakup, transport oraz montaż nowych urządzeń. Dodatkowo planuje się wzbogacenia już istniejącego sprzętu znajdującego się w Parku Kozie Góry. Obejmuje montaż 2 drążków z poręczami oraz przygotowanie nawierzchni)
 • Niedobczyce:
  1. Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży (W ramach „Centrum” przy ul. Barbary przewiduje się zabudowanie elementów „skate-parku” oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. W sąsiedztwie obiektów sportowych przewiduje się budowę parkingu, zabudowanie ławek oraz wykonanie zieleńców i oświetlenia. W 2014 roku I etap: roboty rozbiórkowe i wykonanie parkingu)
 • Ochojec:
  1. Modernizacja Sali w ?Domu kultury? (Projekt obejmuje wykonanie wentylacji w sali Domu Kultury przy ul. Rybnickiej 23, renowację i wymianę posadzki, wykonanie gładzi na ścianach i suficie oraz pomalowanie sali)
 • Orzepowice:
  1. Siłownia na powietrzu (Projekt dotyczy terenu przy OSP Orzepowice przy ul. Łącznej 62. Przewiduje stworzenie dokumentacji technicznej, wyznaczenie terenu na działce pod budowę urządzeń, zakup i montaż przyrządów, uzyskanie certyfikatów)
 • Paruszowiec-Piaski:
  1.Siłownia na wolnym powietrzu (Projekt dotyczy ul. Za Torem (teren MOSiR) i obejmuje wybudowanie siłowni obok boiska do piłki nożnej i boiska do siatkówki w celu stworzenia kompleksu sportowego)
 • Popielów:
  1.System zadaszenia (Projekt dotyczy zakupu na potrzeby miejscowego OSP i innych organizacji z terenu dzielnicy zadaszeń chroniących uczestników festynów, dożynek, zawodów sportowo-pożarniczych)
  2.System Informacji Dzielnicowej „Popielów 2014” (Projekt zakłada zakup i montaż 6 gablot w różnych częściach dzielnicy: skrzyżowanie ul. Konarskiego i Worcella; skrzyżowanie ulic Niepodległości i Źródlanej; teren OSP Popielów; ul. Konarskiego (przed kościołem); ul. Staffa (przed Kościołem); ul. Wodzisławska (przystanek autobusowy) w celu umożliwienia dostępu do informacji wszystkim mieszkańcom dzielnicy)
 • Rybnicka Kuźnia:
  1.Mobilny podest sceniczny z zadaszeniem oraz magazynem (Projekt obejmuje: zakup modułowego podestu scenicznego wraz z zabezpieczeniami, zakup kompleksowego zadaszenia oraz zakup garażu metalowego ? magazynu)
 • Rybnik-Północ:
  1.Park Wiśniowiec ul. Gliwicka-Janiego – rozbudowa skateparku, schody terenowe-kaskadowe, opracowanie dokumentacji na zasilanie energetyczne i oświetlenie parku (Projekt dotyczy Parku Wiśniowiec (ul. Gliwicka-Janiego) i obejmuje: opracowanie dokumentacji, dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie 30mb schodów terenowych-kaskadowych z kamienia)
 • Smolna:
  1.Modernizacja alejki i skweru między ulicami: Raciborską i Kotucza (Projekt dotyczy terenu między ul. Raciborską, a blokami o adresie Raciborska 60 i 64 i składa się z: modernizacji alejki (wymiana nawierzchni 110m, przycięcie drzew), rewitalizacji istniejącego boiska do piłki nożnej, modernizacji boiska do siatkówki i tenisa (położenie nowej nawierzchni, zamontowanie słupków do siatki), utworzenie siłowni na wolnym powietrzu (instalacja urządzeń i ławek)
 • Stodoły:
  1.Otwarta przestrzeń publiczna w Rybniku Stodołach, etap 1-Integracyjny plac zabaw (Projekt dotyczy działki przy ul. Ks. Emila Szramka. W pierwszym etapie (2014 r.) planuje się budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci: zakup atestowanych urządzeń wraz
  z montażem, wykonanie górki na zimę i lato)
 • Wielopole:
  1.Poprawa funkcjonalności budynku administrowanego przez OSP Wielopole w Rybniku przy ul. Podleśnej 21B oraz terenu wokół niego-remont ubikacji ogólnodostępnych oraz remont wylewki betonowej ogólnoużytkowej
 • Zamysłów:
  1.Siłownia na wolnym powietrzu (Realizacja projektu będzie uzupełnieniem istniejącej bazy sportowej na terenie szkolno-przedszkolnym przy ul. Wodzisławskiej 123 poprzez zakup nowych urządzeń rekreacyjnych. Przewiduje się zakup sprzętu, kupno kamery do monitoringu na podczerwień oraz utwardzenie terenu kostką brukową)
 • Zebrzydowice:
  1. Dzielnicowy plac integracyjny (Projekt dotyczy terenu przy ul. Krzywej i obejmuje wykonanie dokumentacji, ogrodzenie terenu, uzbrojenie działki, wykonanie wiaty i budynków zaplecza, częściowe utwardzenie terenu)