Przy Żołędziowej w Rybniku ścieżka rowerowa prawie gotowa

Na ukończeniu jest remont chodnika przy ul. Żołędziowej na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Wierzbowej. Z nowej infrastruktury korzystać będą mogli zarówno piesi, jak i rowerzyści.

IMG_20151102_103142673_HDR

Przy Żołędziowej w Rybniku ścieżka rowerowa prawie gotowa

Wyremontowany ciąg podzielony został na dwie części. Pierwsza – asfaltowa – położona jest bliżej jezdni i przeznaczona dla rowerzystów. Druga jest brukowana i adresowana dla pieszych. Dla podkreślenia separacji pieszych i rowerzystów nawierzchnię asfaltową obniżono względem brukowanego chodnika o 3 cm. Realizacja tego rozwiązania planowana jest w przyszłych latach w dalszym ciągu ul. Żołędziowej oraz na innych ulicach w mieście.
Zadanie realizowane było przez wyłonioną w przetargu firmę Max-Bud PPUTH Bogusław Mrozek w ramach zadania chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Roboty asfaltowe wykonały Rybnickie Służby Komunalne.
Droga dla rowerów wykonana została zgodnie z opracowywanymi w mieście standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego w Rybniku. Oficjalne przyjęcie standardów planuje się na listopad tego roku.
Przedsięwzięcie to kolejny krok w kierunku tworzenia w Rybniku jak najlepszych warunków dla rowerzystów. Po realizacji bulwarów nad Nacyną oraz budowie infrastruktury rowerowej w ciągu ulic na terenie dzielnicy Maroko-Nowiny przewiduje się wzrost liczby rowerzystów, wykorzystujących rower zarówno w codziennych dojazdach do pracy, jak i w celach rekreacyjnych.

IMG_20151102_103340674

Przy Żołędziowej w Rybniku ścieżka rowerowa prawie gotowa

IMG_20151102_103356965

Przy Żołędziowej w Rybniku ścieżka rowerowa prawie gotowa

IMG_20151102_103455782_HDR

Przy Żołędziowej w Rybniku ścieżka rowerowa prawie gotowa

IMG_20151102_103715572

Przy Żołędziowej w Rybniku ścieżka rowerowa prawie gotowa

– Doświadczenie w zakresie dotychczasowej budowy infrastruktury rowerowej pokazuje, że wraz z jej realizacją wzrasta ilość rowerzystów z niej korzystających. Do tej pory znaczna część społeczeństwa była zniechęcona do korzystania z roweru z uwagi na brak dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów. W odpowiedzi na zmieniające się trendy w dziedzinie transportu i polityki przestrzennej, miasto Rybnik kładzie nacisk na promowanie niezmotoryzowanych środków transportu – podkreśla prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Źródło: UM Rybnik