Rewitalizacja dzielnic Rybnika. Ruszają spotkania

Urzędnicy zapraszają mieszkańców obszarów objętych projektem „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” na spotkania poświęcone działaniom zaplanowanym w projekcie. – Do udziału zachęcamy również podmioty prywatne i organizacje pozarządowe, związane z danym obszarem, a zainteresowane procesem rewitalizacji, w tym partycypacją społeczną, ochroną industrialnego dziedzictwa kulturowego i edukacją regionalną.

 

W trakcie spotkań przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika przedstawią założenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz przybliżą mieszkańcom kolejne etapy przedsięwzięcia. Spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim badań społeczno-gospodarczych, programu animacyjnego, działań edukacyjnych.

Harmonogram spotkań w dzielnicach:

Paruszowiec-Piaski (obszar ul. Przemysłowa, ul. Ogrodowskiego, ul. Słoneczna)
30 listopada br. – godz. 18:00, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wolna 17

Niewiadom (obszar ul. Morcinka, ul. Kwiotka)
1 grudnia br. – godz. 18:00, Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, ul. Mościckiego 15

Chwałowice (obszar ul. 1 Maja)Chwalowice
7 grudnia br. – godz. 17:00, siedziba Rady Dzielnicy Chwałowice, ul. 1 Maja 59

Niedobczyce (obszar ul. Andersa, ul. Obrońców Pokoju, ul. Barbary, ul. Paderewskiego)
9 grudnia br. – godz. 18:00, Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach, ul. Barbary 23