Spotkania w 27 dzielnicach Rybnika

W środę, 12 marca, rozpocznie się cykl spotkań sprawozdawczych organizowanych co roku przez samorządy 27 rybnickich dzielnic.
Dzielnice RybnikaW trakcie spotkań w dzielnicach Rybnika, w których udział biorą także przedstawiciele władz miasta, podsumowywana jest działalność poszczególnych rad dzielnic.

 

Spotkania w kolejnych rybnickich dzielnicach odbywają się zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

 

 

 

 

LP.

 

DZIELNICA

 

MIEJSCE

 

ADRES

DATA

GODZ.
BOGUSZOWICE-STARE  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
 
ul. Małachowskiego 44  12 marca (środa)  16:00 
BOGUSZOWICE-OSIEDLE  Dom Kultury w Boguszowicach  Pl. Pokoju 1  12 marca   (środa)
 
18:00 
CHWAŁĘCICE  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
 
ul. Gzelska 7  13 marca
(czwartek) 
16:00 
STODOŁY  Remiza OSP Stodoły  ul. Zwonowicka 5  13 marca
(czwartek) 
18:00 
SMOLNA  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34  ul. Reymonta 69  17 marca
(poniedziałek) 
16:00 
ZAMYSŁÓW  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9
 
ul. Wodzisławska 123  17 marca
(poniedziałek) 
18:00 
GRABOWNIA
 
Remiza OSP Grabownia
 
ul. Poloczka 76 C
 
18 marca
(wtorek) 
16:00 
OCHOJEC  OSP Ochojec  ul. Rybnicka 23  18 marca
(wtorek) 
18:00 
GOTARTOWICE  Szkoła Podstawowa nr 20  ul. Ziołowa 3  24 marca
(poniedziałek) 
16:00 
10  KŁOKOCIN  Remiza OSP Kłokocin  ul. Włościańska 70  24 marca
(poniedziałek) 
18:00 
11  ŚRÓDMIEŚCIE
 
Powiatowa i Miejskia Biblioteka Publiczna
 
ul. Szafranka 7
 
25 marca
(wtorek) 
16:00 
12  LIGOTA ? LIGOCKA KUŹNIA
 
Harcówka
 
 ul. Zakątek 19 25 marca
(wtorek) 
18:00 
13  PARUSZOWIEC-PIASKI
 
Szkoła Podstawowa nr 3
 
ul. Wolna 17
 
27 marca
(czwartek) 
16:00 
14  KAMIEŃ
 
Szkoła Podstawowa nr 28
 
ul. Szewczyka 6
 
27 marca
(czwartek) 
18:00 
15  ORZEPOWICE
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
 
ul. Borki 37 d
 
31 marca
(poniedziałek) 
16:00 
16  ZEBRZYDOWICE
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Buhla 3
 
31 marca
(poniedziałek) 
18:00 
17  RYBNIK – PÓŁNOC
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
 
ul. Różańskiego 14 A
 
1 kwietnia
(wtorek) 
16:00 
18  RYBNICKA KUŹNIA  Gimnazjum nr 4  ul. Rybacka 55  1 kwietnia
(wtorek) 
18:00 
19  NIEWIADOM
 
Dom Kultury w Niewiadomiu
 
ul. Mościckiego 15
 
3 kwietnia
(czwartek)
 
16:00 
20  NIEDOBCZYCE
 
Dom Kultury w Niedobczycach
 
ul. Barbary 23
 
3 kwietnia
(czwartek) 
18:00 
21  CHWAŁOWICE
 
Dom Kultury w Chwałowicach
 
ul. 1 Maja 95
 
7 kwietnia
(poniedziałek) 
16:00 
22  MEKSYK
 
Zespół Szkół Budowlanych
 
ul. Świerklańska 42
 
7 kwietnia
(poniedziałek) 
18:00 
23  POPIELÓW
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
 
ul. L. Staffa 42 A
 
8 kwietnia
(wtorek) 
16:00 
24  RADZIEJÓW
 
Gimnazjum nr 13
 
ul. Kręta 20
 
8 kwietnia
(wtorek) 
18:00 
25  WIELOPOLE
 
Zespół Szkolno ? Przedszkolny nr 1
 
ul. Gliwicka 105
 
9 kwietnia
(środa) 
16:00 
26  GOLEJÓW Remiza OSP Golejów
 
ul. Gliwicka 257
 
9 kwietnia
(środa)
 
18:00 
27  MAROKO – NOWINY Zespół Szkół  nr 3
 
ul. Orzepowicka 15 A
 
10 kwietnia
(czwartek) 
17:00

 

Źródło: UM Rybnik