W IV LO w Rybniku uczniowie powalczą o indeksy KU

W piątek, 17 marca, w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku odbędą się finały konkursów
o Indeksy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Początek zmagań o godzinie 8.30.

 

logo_kul_skrocone

W IV LO w Rybniku uczniowie powalczą o indeksy KU

Organizowane wspólnie przez KUL i IV LO konkursy odbywają się od 4 lat. W tym roku uczniowie mogli wziąć udział w 3 zróżnicowanych tematycznie konkursach:

· „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość” (IV edycja) – nagrodą jest 5 indeksów na dowolny kierunek Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (ZOBACZ REGULAMIN)
· „Biotechnologia – jutro ludzkości” (III edycja ) – nagrodą jest 5 indeksów na dowolny kierunek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL (ZOBACZ REGULAMIN)
· „Budować przyszłość na fundamentach przeszłości” (II edycja) – nagrodą są 4 indeksy na dowolny kierunek Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (ZOBACZ REGULAMIN).

W finale każdego konkursu udział weźmie 10 uczestników, którzy okazali się najlepsi na poprzednich etapach przedsięwzięcia. Najpierw zgłoszeni uczniowie wypełniali testy w swoich szkołach.
20 najlepszych uczestników w każdym konkursie zakwalifikowano do kolejnego etapu, polegającego na przygotowaniu esejów (konkurs języka angielskiego i historii) lub posterów naukowych (konkurs biotechnologii) w wersji elektronicznej i papierowej. Prace oceniały komisje złożone z pracowników naukowych KUL-u, które wyłoniły finalistów. Ich zadaniem będzie przedstawienie tematyki wcześniej napisanego eseju w krótkiej prezentacji lub zaprezentowanie sesji posterowych oraz rozmowa z komisją konkursową dotycząca pracy i prezentacji.

W finale konkursu udział zapowiedzieli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego :

· dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL , Prorektor ds. Kształcenia
· dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
· prof. dr hab. Ryszard Szyszka, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowiska
· dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL; Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
· dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, Katedra Historii Prawa Sądowego
· dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Biotechnologii
· dr hab. Anna Rymuszka, Kierownik Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
· dr inż. Andrea Baier, adiunkt w Katedrze Biologii Molekularnej
· dr Ewelina Mokrosz
· dr Sławomir Zdziebko

Po zakończeniu finałów, o godz. 11:30, zaplanowano uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz koncert wokalno-muzyczny w Domu Kultury Chwałowice.

Źródło: UM Rybnik